International Journal Of Food Science and Technology

Rezultat naučnih ispitivanja rađenih na Granum brašnu od proklijale pšenice od strane nezavisnih stručnjaka i institucija akreditovanih za tu vrstu delatnosti. Identifikacija proizvoda nalazi se na drugoj strani (10.41) u poglavlju MATERIAL AND METHODS - BREAD LINE d.o.o., BELGRADE, ZEMUN, SERBIA.

Opširnije...

Antioksidativna i antiradikalna aktivnost polifenola

Antioksidanti su supstance koje, prisutne u malim količinama u odnosu na supstrat podložan oksidaciji (lipidi, proteini, ugljeni hidrati, DNK),  inhibiraju ili potpuno sprečavaju njihovu oksidaciju. Polifenolna jedinjenja spadaju, zajedno sa  alfa-tokoferolom i beta-karotenom, u grupu neenzimskih antioksidanata. Smatra se da je antioksidativna aktivnost polifenolnih jedinjenja u prvom redu rezultat njihove sposobnosti da budu donatori vodonika, nakon čega nastaju manje reaktivni fenoksil radikali. Relativno velika stabilnost fenoksil radikala se objašnjava delokalizacijom elektrona uz postojanje više rezonantnih formi.

Opširnije...

Istina o vitaminima

Kako su sintetičke hemikalije postali vitalni hranljivi sastojci?

Nakon dugog tretmana raznim sintetičkim lekovima mnogi lekari se dosete da na recept dopišu i neki kompleks vitamina da bi se organizam nakon bolesti oporavio. Te vitamine ćete jednostavno kupiti u apoteci, uzimaćete ih u propisanim dozama i... I trebalo bi da opet budete zdravi kao pre. Ako vam propisana terapija lekovima nija vratila zdravlje, onda će vam doktor promeniti terapiju i tretirati vas ponovo nekom drugom hemikalijom iz nekog vademekuma raznih farmaceutskih kompanija.

Opširnije...

Aditivi i drugi preparati

Prehrambenim aditivima se smatraju tvari točno poznatog kemijskog sastava, koje se ne konzumiraju kao hrana, i nisu tipičan sastojak hrane, bez obzira na prehrambenu vrijednost, a dodaju se hrani u svrhu poboljšanja tehnoloških i senzorskih svojstava. Aditivi su dodatne tvari hrani i pićima u prehrambenoj industriji, a neki aditivi koriste se i u famaceutskoj industriji. Te tvari služe najlešće za poboljšanje boja, okusa i mirisa i konzerviranje. Aditivi se dodaju hrani u tehnološkom postupku proizvodnje, tijekom pripreme, obrade, prerade, oblikovanja, pakiranja, transporta i čuvanja.

Opširnije...

Vi ste ovde: Home Činjenice